Om Entreprenad

Vi vill förändra och utveckla

Vi är inget normalt Entreprenadföretag. Storholmen bygger alla sina verksamheter baserat på samma logik. Storholmen Entreprenad är inget undantag.

Storholmen bygger alla sina verksamheter baserat på samma logik. Storholmen Entreprenad är inget undantag. I sammanhanget finns några viktiga ingredienser. En är att Storholmen Entreprenad är transparent. Transparensen ger tydlighet för alla om vad som sker och underlättar samarbetet. Transparensen kräver ett modernt arbetssätt. Storholmen Entreprenads arbetssätt är därför fullt ut teambaserat.

Det traditionella arbetssättet med fokus på individuella insatser leder till individberoenden vilka vi betraktar som omoderna och improduktiva. Individberoenden bryter sönder teamet, skapar låsningar i utvecklingsarbetet och är i långa loppet inte bra för vare sig kunderna, Storholmen Entreprenad eller individen som ska utföra jobbet.

side-separator